Con đường học vấn

Trường Quốc tế Singapore được chứng nhận:

  • là Trung tâm Giáo dục Quốc tế Cambridge được phép giảng dạy, tổ chức đánh giá Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A.
  • giảng dạy Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 Dự bị Đại học NCC – International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES)
  • bởi một trong sáu cơ quan kiểm định ở Hoa Kỳ, có vai trò kiểm định các trường đại học, trường học và cao đẳng công lập và tư thục ở Hoa Kỳ, cũng như các khu vực pháp lý khác, bao gồm một số địa điểm tại Châu Á

Chương trình học tại Trường Quốc tế Singapore