Tin Tức Và Sự Kiện

Newsletter

Thư thông tin tháng 9 2020

Thư thông tin tháng 9 2020 sẵn có để tải về. Xin vui lòng chọn đường dẫn tương ứng để tải về. Thư thông tin tháng 9 2020 – Tiếng Anh Thư thông tin tháng 9 2020 – Tiếng Việt

Continue reading »

Lion Dance

Tết Trung Thu 2020

Một mùa Trung Thu nữa lại về! Thầy và trò Trường SIS tại Đà Nẵng đã có một ngày lễ Trung Thu thật náo nhiệt. Màn biểu diễn múa lân đặc sắc với âm thanh rộn ràng, hình ảnh chú…

Continue reading »

Newsletter

Thư thông tin tháng 8 2020

Thư thông tin tháng 8 2020 sẵn có để tải về. Xin vui lòng chọn đường dẫn tương ứng để tải về. Thư thông tin tháng 8 2020 – Tiếng Anh Thư thông tin tháng 8 2020 – Tiếng Việt

Continue reading »

Newsletter

Thư thông tin tháng 6 2020

Thư thông tin tháng 6 2020 sẵn có để tải về. Xin vui lòng chọn đường dẫn tương ứng để tải về. Thư thông tin tháng 6 2020 – Tiếng Anh Thư thông tin tháng 6 2020 – Tiếng Việt

Continue reading »

Newsletter

Thư thông tin tháng 5 2020

Thư thông tin tháng 5 2020 sẵn có để tải về. Xin vui lòng chọn đường dẫn tương ứng để tải về. Thư thông tin tháng 5 2020 – Tiếng Anh Thư thông tin tháng 5 2020 – Tiếng Việt

Continue reading »