Cuộc thi Đánh Vần Tiếng Anh – Spelling Bee

Năm nay trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc thi Đánh Vần Tiếng Anh – Spelling Bee. Các em học sinh khối Tiểu Học (từ lớp 3-5) và khối Trung Học Cơ Sở (từ lớp 6 trở lên) sẽ cùng tranh tài với 2 quán quân khối Tiểu Học và 2 quán quân khối Trung Học Cơ Sở đến từ các trường khác trong cùng hệ thống SIS trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng với việc rèn luyện chăm chỉ, nhất định các em học sinh của SIS@Da Nang chúng ta sẽ dành được chiến thắng!