Lễ Bế giảng và Phát thưởng (Năm học 2021-2022- Danang)

Vừa qua Trường SIS Đà Nẵng đã tổ chức thành công buổi Lễ Bế giảng và Phát thưởng dành cho tất cả các em học sinh từ Khối Tiểu học đến Trung Học Phổ Thông. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi dấu sự nỗ lực học hành chăm chỉ để đạt thành tích tốt của các em học sinh. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các em đã đạt thành tích tốt trong năm học 2021-2022. Ngoài ra, xin chúc mừng đến toàn thể các em học sinh khối Lớp 5 Song ngữ và Lớp 6 Quốc tế đã chính thức hoàn thành chương trình Giáo Dục Tiểu học.

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh từ Khối Tiểu học đến Trung Học Phổ Thông.