Lễ Tốt Nghiệp Lớp dự bị Tiểu học (Năm học 2021-2022- Danang)

Vừa qua Trường SIS Đà Nẵng đã tổ chức thành công Buổi Lễ Tốt nghiệp dành cho tất cả các em học sinh Lớp Dự Bị Tiểu học. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi dấu tinh thần sẵn sàng cho việc chuyển tiêp lên bậc học mới của tất cả các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học. Trông các em thật tuyệt vời trong Bộ lễ phục áo & mũ tốt nghiệp mẫu giáo cũng như trong phần trình diễn văn nghệ của mình.

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học!