Đội Ngũ Giáo Viên

TAP THE SIS-SY19-20

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Thầy BRADMAN PHILIP MCCARTHY

  Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Nghệ Thuật
  • Cử nhân Giáo dục
  • Chứng chỉ sau Đại học: Đánh giá và Phát triển chương trình giảng dạy

  Cô STEPHANIE NICOLE SHEPPERD

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ giáo dục
  • Cử nhân tiếng anh
  • Chứng chỉ giảng dạy TEFL

  Thầy NIALL ELLIOT REED

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo dục và Giáo dục Mầm non

  Cô VŨ THỊ LAN

  HIỆU TRƯỞNG SVIS

  BẰNG CẤP:

  • Sư phạm Giáo dục

  Cô LÊ THỊ KHÁNH DUNG

  Quản Lý Văn Phòng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
  • Cử nhân quản trị kinh doanh Quốc tế – ĐH Kinh tế Đà Nẵng
  • Trung cấp kế toán – Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng
 • Trưởng bộ phận học vụ

  Trưởng bộ phận học vụ

  Thầy NILS ERIK HARTEVELD

  Trưởng Bộ phận Học vụ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học)
  • Cử nhân Giáo dục (Sinh học)

  Cô CAROLINE FRANCIS GREATWOOD

  TRƯỞNG BỘ PHẬN HỌC VỤ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo dục
  • Chứng chỉ giảng dạy TEFL

  Cô HỒ THỊ THÚY VÂN

  HIỆU PHÓ SVIS

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học
  • Thạc sĩ Giáo dục học

  Cô HUỲNH PHẠM DIỄM HẰNG

  Hiệu Phó SVIS

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Vật Lý
  • Chứng chỉ Sư phạm Lý
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Tải xuống hồ sơ giáo viên trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

  Đội ngũ giáo viên khối Mẫu giáo

  Đội ngũ giáo viên khối Tiểu học

  Giáo viên bộ môn khối Tiểu học

  Đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở

  Giáo viên bộ môn khối Trung học

  Đội ngũ giáo viên khối Trung học

  Giáo viên bộ môn khối THPT