Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Thầy BRADMAN PHILIP MCCARTHY

  Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Nghệ Thuật
  • Cử nhân Giáo dục
  • Chứng chỉ sau Đại học: Đánh giá và Phát triển chương trình giảng dạy

  Cô STEPHANIE NICOLE SHEPPERD

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ giáo dục
  • Cử nhân tiếng anh
  • Chứng chỉ giảng dạy TEFL

  Thầy NIALL ELLIOT REED

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo dục và Giáo dục Mầm non

  Cô LÊ THỊ KHÁNH DUNG

  Quản Lý Văn Phòng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
  • Cử nhân quản trị kinh doanh Quốc tế – ĐH Kinh tế Đà Nẵng
  • Trung cấp kế toán – Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

  Cô HỒ THỊ THÚY VÂN

  Trưởng chương trình Việt Nam

  Bằng cấp:

  • Thạc sĩ Giáo dục học
  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục
  • Trưởng chương trình Chứng chỉ Quốc tế Cambridge về Lãnh đạo Giáo dục
  • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge dành cho giáo viên và huấn luyện viên

  Cô VÕ THỊ THÙY NGÂN

  TRƯỞNG BỘ PHẬN MẪU GIÁO

  Bằng cấp:

  • Chuyên ngành sư phạm tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
  • Chuyên ngành giáo dục mầm non – ĐH Sư phạm Đà Nẵng
  • Chứng chỉ chăm sóc và giáo dục trẻ em
  • Chứng chỉ giáo dục quốc tế của Cambridge dành cho giáo viên
 • Trưởng bộ phận học vụ

  Trưởng bộ phận học vụ

  Thầy NILS ERIK HARTEVELD

  Trưởng Bộ phận Học vụ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học)
  • Cử nhân Giáo dục (Sinh học)
  • Thạc sĩ giáo dục- Giảng dạy nâng cao bậc Trung học

  Cô CAROLINE FRANCIS GREATWOOD

  TRƯỞNG BỘ PHẬN HỌC VỤ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo dục
  • Chứng chỉ giảng dạy TEFL

  Cô LÊ THỊ PHƯƠNG NHI

  Hiệu Phó SVIS

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Toán Tin
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Tải xuống hồ sơ giáo viên trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

  Đội ngũ giáo viên khối Mẫu giáo

  Đội ngũ giáo viên khối Tiểu học

  Giáo viên bộ môn khối Tiểu học

  Đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở

  Giáo viên bộ môn khối Trung học Cơ sở

  Đội ngũ giáo viên khối Trung học Phổ thông

  Giáo viên bộ môn khối Trung học Phổ thông