Các quy định và chính sách tuyển sinh

Trường Quốc tế Singapore tuyển sinh học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam.

Ở bậc Mẫu giáo, học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam có thể theo học Chương trình Quốc tế hoặc Chương trình Song ngữ.

Từ bậc Tiểu học trở lên, Trường Quốc tế Singapore cung cấp hai chương trình:

Chương trình Quốc tế: Học sinh Việt Nam (có giới hạn tỷ lệ) và học sinh quốc tế có thể đăng ký theo học Chương trình Quốc tế từ Lớp 1 đến Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ A.

Chương trình Song ngữ: Học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế (tùy thuộc trình độ) có thể đăng ký theo học Chương trình Song ngữ từ Lớp 1 đến Lớp 12.

Những quy định về tuyển sinh

Việc nhập học vào Chương trình Song ngữ và Chương trình Quốc tế phụ thuộc vào những tiêu chí sau:

  • Học sinh được cân nhắc xếp lớp theo độ tuổi, kết quả kiểm tra đầu vào và sĩ số hiện tại của các lớp.
  • Để đảm bảo tiêu chuẩn trong việc dạy và học, sĩ số học sinh tối đa trong mỗi lớp học được duy trì trong khoảng từ 18 đến 25 học sinh đối với các lớp Mẫu giáo, tùy thuộc vào độ tuổi của học sinh. Sĩ số lớp tối đa cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở là 25 học sinh.
  • Các gia đình đã có một hay nhiều hơn một anh/chị/em ruột hiện theo học tại trường sẽ có quyền ưu tiên khi tiếp tục đăng kí cho anh/chị/em ruột khác nhập học

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • 2 ảnh hộ chiếu của học sinh
  • Kết quả học tập trước đây (yêu cầu bản photocopy nếu đăng ký học Chương trình Quốc tế, và bản gốc nếu đăng ký học Chương trình Song ngữ)
  • Bản sao Giấy khai sinh và Hộ chiếu (bản sao Giấy khai sinh cần được công chứng đối với học sinh đăng ký học Chương trình Song ngữ)
  • Bản sao Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của bố mẹ
  • Giấy Chứng nhận sức khỏe / Giấy Chứng nhận tiêm chủng (Giấy chứng nhận tiêm chủng chỉ áp dụng đối với học sinh Mẫu giáo)