Thời khóa biểu

Mỗi tiết học kéo dài 30 phút dành cho học sinh mẫu giáo và 45 phút dành cho học sinh từ Lớp 1 đến IGCSE.

Giờ học thường bắt đầu vào lúc 8 giờ 15 phút sáng và kết thúc vào lúc 4 giờ 00 phút chiều.

Thời khóa biểu trong một ngày được chia làm 12 phần nhằm tối ưu hóa các tiện ích và cơ sở vật chất tại trường.

thoi-khoa-bieu-vn

Tải thời khóa biểu

Vui lòng tải về thời khóa biểu tại trang Tải về của chúng tôi.