Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 NCC 2021

SIS Đà Nẵng xin vui mừng thông báo việc hoàn thành Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 NCC – chứng chỉ thông hành vào các trường đại học trên thế giới của các em học sinh. Năm học vừa qua là năm đầu tiên trường SIS Đà Nẵng thực hiện giảng dạy Chương trình Quốc tế Bậc 3 NCC và đã nhận được kết quả rất tự hào với 100% học sinh đạt bằng Giỏi.

100% học sinh đạt trên 80 điểm ở môn Tiếng Anh dành cho học thuật và Toán học đại cương. Hơn 80% học sinh đạt trên 80 điểm ở môn Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh, Kỹ năng Học tập và Giao tiếp, và Kỹ năng Ngôn ngữ Tiếng Anh nâng cao.

Xin chúc mừng các em học sinh lớp NCC đã có thành tích học tập xuất sắc được ghi nhận bởi Tổ chức Giáo dục NCC Anh Quốc và đặc biệt chúc mừng 2 em Lê Bá Thiện và Đỗ Nguyễn Bảo Trân đạt điểm trung bình cao nhất.

Chúc các em học sinh lớp NCC sẽ thành công hơn nữa ở bậc đại học và trong công việc tương lai!